Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

บันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม.

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่โมดูล “การบัญชี”  

ขั้นตอนที่ 2. จากแถบเมนูด้านบน กดเลือก “บัญชีวิเคราะห์

จะมีหน้าต่างตามด้านล่างนี้ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3. ค้นหารถคันที่ต้องการดูต้นทุนได้จาก “เลขทะเบียนรถยนต์” โดยคลิกที่แถบ “ค้นหา” แล้วกรอกเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการ จากนั้นกด Enter

ในภาพตัวอย่าง เราเลือกทะเบียน 6604 ซึ่งหลังจากกด Enter ท่านจะเห็นว่า มี รถ 2 คันที่มีเลขทะเบียน 6604 แต่แตกต่างกันที่หมวดอักษร และจังหวัด

ท่านสามารถเลือกดูต้นทุนรายคันของรถคันที่ต้องการได้จากในหน้านี้เลย โดยดูที่คอลัมน์ “เดบิต”

ส่วนในคอลัมน์ “เครดิต” จะเป็นรายได้/รายรับจากการขายรถยนต์คันนั้นๆ และในคอลัมน์ “ยอดเงิน” จะเป็นส่วนต่าง หรือ กำไร/ขาดทุนของรถแต่ละคัน ซึ่งหากยังไม่มีการบันทึกรายรับ (ยังไม่ได้ขาย) หรือขายได้ต่ำกว่าทุน ระบบจะแสดงเครื่องหมายลบ (-) อยู่หน้าจำนวนตัวเลข ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4. หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด ให้กดที่หมายเลขทะเบียนรถ ในภาพตัวอย่าง เราเลือกรถทะเบียน 8157

จากนั้น ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้น ให้กดเลือกที่ “Cost/Revenue” ตามภาพ

ท่านจะเห็นหน้าต่างใหม่ ที่แสดงรายละเอียดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย หรือรายได้จากการขายรถ ตามที่มีการบันทึกบัญชีไว้ในรถหมายเลขทะเบียนนี้ เรียงตามวันที่บันทึกรายการ โดยมียอดสรุปส่วนต่าง หรือกำไร/ขาดทุน แสดงอยู่ที่มุมขวาด้านล่าง

Share This Article

Related Post

Leave a Comment