Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

บันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม.

วิธีการออกรายงานลูกหนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ โมดูล “การบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 กดที่ “รายงานลูกหนี้”

ขั้นตอนที่ 3 ปริ้นท์รายงานลูกหนี้ โดยเข้าไปที่ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ / ส่งออกไฟล์เป็น Excel

ตัวอย่างรายงานลูกหนี้ ที่ออกจากการ คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวอย่างรายงานลูกหนี้ ที่ออกจากการ คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตัวอย่างรายงานลูกหนี้ ที่ออกจาก การส่งออกไฟล์ เป็น Excel  โดยเราสามารถปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ตามใจชอบ

โดยรายงานลูกหนี้เราสามารถแบ่ง ออกได้เป็นทั้งรายวัน รายเดือน รายปี และ รายไตรมาส หรือ กำหนดวันที่เองว่าจะเลือกได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน ซึ่งสามารถดูได้โดยเข้าไปที่

นอกจากนี้รายงานลูกหนี้เราสามารถเลือกลูกหนี้เราออกมาเป็นรายตัว โดยเข้าไปที่

Share This Article

Related Post

Leave a Comment