Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ โมดูล “การบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 กด “บัญชีธนาคาร”

ขั้นตอนที่ 3 กด “สร้าง”

ขั้นตอนที่ 4 กรอก ชื่อบัญชีเป็นชื่อธนาคาร
ขั้นตอนที่ 4.1 กรอก เลขที่บัญชี
ขั้นตอนที่ 4.2 กด “บันทึก”

Share This Article

Related Post

Leave a Comment