Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

วิธีการออกงบกำไรขาดทุน          
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่โมดูล “การบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 เข้าไปที่ “การรายงาน” ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 คลิกที่ “งบกำไรขาดทุน”

ขั้นตอนที่ 3 ปริ้นท์งบกำไรขาดทุน โดยเข้าไปที่ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ / ส่งออกไฟล์เป็น Excel

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน ที่ออกจากการ คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์        

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน ที่ออกจาก การส่งออกไฟล์ เป็น Excel  โดยเราสามารถปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ตามใจชอบ     

โดยงบกำไรขาดทุนเราสามารถแบ่ง ออกได้เป็นทั้งรายวัน รายเดือน รายปี

และ รายไตรมาส หรือ กำหนดวันที่เองว่าจะเลือกได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน ซึ่งสามารถดูได้โดยเข้าไปที่
และงบกำไรขาดทุนยังสามารถดูยอดเปรียบเทียบระหว่างปีล่าสุดกับปีที่ผ่านๆมาได้โดยคลิกเข้าไปที่ “การเปรียบเทียบ”

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ

Share This Article

Related Post

Leave a Comment