Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

วิธีการออกรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ โมดูล “การบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 กดที่ “รายงานภาษีซื้อ-ขาย

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ภาษีว่าเราจะออกรายงานเป็นภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย
ขั้นตอนที่ 3.1 เลือก งวดบัญชีว่าเราจะออกรายงานภาษีของเดือนไหน

เราสามารถเลือกปรื้นรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.เลือกที่มุมมอง

ตัวอย่างของการพิมพ์โดยเลือกที่ “มุมมอง”

2.ส่งออก pdf

ตัวอย่างของการพิมพ์โดยเลือกที่ “pdf”

3.ส่งออกไฟล์ Excel

Share This Article

Related Post

Leave a Comment