Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

รายงานค่าใช้จ่าย

รายงานค่าใช้จ่าย “ให้การอนุมัติ”

รายงานค่าใช้จ่าย “ให้การอนุมัติ”(ต่อ)
1. ในกรณีลงรายการค่าใช้จ่าย จะสามารถเข้ามาตรวจสอบ และพบรายการอนุมัติ
2.ช่วยสืบค้น

ขั้นตอนการใช้งานการใช้จ่าย
เมนู “การรายงาน”
1.เลือก “การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย”
2. สามารถเลือกแสดงข้อมูลตัวชี้วัด เป็นกราฟต่างๆ


ขั้นตอนการใช้งานการใช้จ่าย

การกำหนดค่า
-ตั้งค่า
-ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย


การกำหนดค่า(ขั้นตอนต่อไป)
เลือก “ตั้งค่า”


การกำหนดค่า (ขั้นตอนต่อไป)

1.สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายการคืนเงิน และเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆได้
2.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


การกำหนดค่า(ขั้นตอนต่อไป)

1.เลือก “ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย”


การกำหนดค่า เลือก “ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย”(ขั้นตอนต่อไป)

1. เมื่อกด “สร้าง” จะพบหน้าต่างให้สร้างข้อมูล


การกำหนดค่า เลือก “ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย”(ขั้นตอนต่อไป)

1.เมื่อกด “สร้าง” จะพบหน้าต่างให้สร้างข้อมูล
2.สามารถอัพโหลดรูปภาพ
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


การกำหนดค่า เลือก “ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย”(ขั้นตอนต่อไป)

-เมื่อต้องการอัพโหลดfileเลือกรายการ “นำเข้า”
-เลือกรายการ “LoadFile”
-เลือกFile ที่ต้องการทำรายการ

Leave a Comment