Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

การกำหนดค่า


หัวข้อ การกำหนดค่า

การตั้งค่าผังบัญชี

วิธีการตั้งค่าผังบัญชี

1.การเพิ่มบัญชีธนาคาร


ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนที่ 2.1 กด “ผังบัญชี”


ขั้นตอนที่ 3 กด “สร้าง”


ขั้นตอนที่ 4 กรอก รหัสบัญชีซึ่งแยกตามหมวดบัญชีหมวด 1-5

ขั้นตอนที่ 4.1 กรอกชื่อบัญชีที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 4.2 กรอกประเภทของบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท
ขั้นตอนที่ 4.3 กด บันทึก


2. การเพิ่มบัญชีธนาคาร

วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ โมดูล “การบัญชี”


ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 กด “บัญชีธนาคาร”


ขั้นตอนที่ 3 กด “สร้าง”


ขั้นตอนที่ 4 กรอก ชื่อบัญชีเป็นชื่อธนาคาร
ขั้นตอนที่ 4.1 กรอก เลขที่บัญชี
ขั้นตอนที่ 4.2 กด “บันทึก”

Leave a Comment