Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ/คู่ค้า


ขั้นตอนการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ/คู่ค้า


ขั้นตอนการสร้างรายชื่อ/คู่ค้า

เป็นการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัท โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกเมนูสร้าง
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อให้ครบถ้วน
3. กดบันทึก

Leave a Comment