Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

ขั้นตอนการใช้งานเมนู สนทนา

   เมนูสนทนา เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกันภายในบริษัทและยังสามารถแบ่งกลุ่มการคุยตามแผนกต่างได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญยังสามารถดูประวัติการสนทนาย้อนหลังได้อีกด้วย

Leave a Comment