Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการใช้งานเมนู สนทนา

   เมนูสนทนา เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกันภายในบริษัทและยังสามารถแบ่งกลุ่มการคุยตามแผนกต่างได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญยังสามารถดูประวัติการสนทนาย้อนหลังได้อีกด้วย

Leave a Comment