Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

รู้จักกับ Wecar

Wecar เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความสามารถระดับ ERP คือมากกว่าแค่ระบบบัญชี ในเชิง Technical เราใช้ภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ทันสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนา , ฐานข้อมูลเราใช้ Postgres DB ที่มีความสามารถในการเข้าถึงอย่างรวดเร็วแม้จะมีขนาดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น ส่วนเซิร์ฟเวอร์ของเราติดตั้งอยู่ที่ CAT Datacenter ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของประเทศไทย รวมทั้งได้รับการรองรับ ISO ในด้านเทคนิค ทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสูง ระดับมาตรฐาน ISO