Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม – ตั้งค่าต่างๆ

1. การเพิ่มบริษัท


วิธีการเพิ่มบริษัท
    ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่โมดูล “การตั้งค่า”


ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Manage Companies


ขั้นตอนที่ 3. กด “สร้าง”


ขั้นตอนที่ 4. กรอก “ชื่อบริษัท”
ขั้นตอนที่ 4.1 กรอก “ที่อยู่บริษัท
ขั้นตอนที่ 4.2 กรอก เบอร์โทรศัพท์และ อีเมลล์
ขั้นตอนที่ 4.3 กรอก “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก”
ขั้นตอนที่ 4.4 กรอก “สำนักใหญ่”
ขั้นตอนที่ 4.5 กด “บันทึก”

2.การเพิ่มโลโก้บริษัท

 
วิธีการเพิ่มโลโก้บริษัท
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่โมดูล “การตั้งค่า”


ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Update Info


ขั้นตอนที่ 3  คลิกที่ ไอคอน”รูปดินสอ”


ขั้นตอนที่ 4 เลือกรูปภาพ แล้ว กด Open

3. การเพิ่มผู้ใช้งาน User


ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่โมดูล การตั้งค่า


ขั้นตอนที่ 2 ไปที่ Invite New User แล้วกรอก E-mail ที่เราต้องการใช้ส่งไปเชิญผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2.1กด “เชิญ”


ขั้นตอนที่3. จากนั้น ให้ผู้ใช้เข้าไปที่ E-mail ของตนเอง เพื่อดูว่าได้รับเมล์คำเชิญหรือไม่ เมื่อได้รับแล้วให้คลิกเข้าไปได้เลย
ขั้นตอนที่4. กด “accept invitation” เพื่อตอบรับคำเชิญ


ขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน และกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5.1 กด “ยืนยัน” เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเพิ่ม User

4. การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน User ก่อนการใช้งานการกำหนดสิทธิ์ ท่านจำเป็นต้องทำการโหลด รูปลิง(Odoo debug) เพื่อสามารถกำหนดสิทธ์การใช้งานของ User ตามวิธีการดังนี้ เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรม Odoo debug ก่อนนะครับ
ขั้นตอนที่ 1 Search คำว่า “Odoo debug mode extension”


ขั้นตอนที่ 1.1 คลิกเข้าไปที่ “ Odoo debug”


ขั้นตอนที่ 2 กด “เพิ่มใน Chrome”


ขั้นตอนที่ 3 กด “เพิ่มส่วนขยาย


ขั้นตอนที่ 4 คลิกที่รูป ไอคอนตามภาพ


ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่รูปไอคอน หมุด


จะเห็นรูปไอคอน ที่เป็นรูปลิง อยู่ด้านขวามือ ตามภาพ เป็นอันเสร็จสิ้น
จากนั้นไปต่อกันที่ ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน


ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่โมดูล การตั้งค่า


ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Manage User


ขั้นตอนที่ 3 เลือก User ที่เราต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน


ขั้นตอนที่ 4 กด “แก้ไข”


ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ “สิทธิ์การเข้าใช้งาน”


ในหน้านี้ ท่านสามารถคลิกเลือกกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แต่ละบุคคลได้ตามตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
User = ผู้ใช้งาน 
Manager = ผู้จัดการ 
Administrator = ผู้ดูแลระบบ 
Approver = ผู้อนุมัติ ฯลฯ
   หากไม่ต้องการให้ผู้ใช้รายนั้นๆ มองเห็น หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้คลิกที่ช่องว่าง หรือคลิกเพื่อยกเลิกเครื่องหมาย  หลังบรรทัดสิทธิ์ต่างๆออก เพื่อกีดกันการเข้าถึงส่วนงานนั้นๆ


นี่คือสิทธิ์การเข้าใช้งานทั้งหมด ลูกค้าสามารถกำหนดสิทธิ์เบื้องต้นได้จากภาพตัวอย่างด้านบน

Leave a Comment