Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการใช้งานเมนู “รถยนต์”

เมนู "รถยนต์"

เป็นคำสั่งในการเพิ่มสินค้าหรือรถยนต์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เมนู”สร้าง”
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามลำดับ
   – ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
3.กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
   3.1.ข้อมูลรถยนต์
   3.2.รูปภาพเพิ่มเติม
   3.3.ข้อมูลทั่วไป
   3.4.การขาย
   3.5.การซื้อ
   3.6.คลังสินค้า
   3.7.บัญชี
4.กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

ขั้นตอนที่ 5

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

ขั้นตอนที่ 6

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู รถยนต์

Leave a Comment